Du Lịch

Du lịch Cù Lao Chàm

Cách Đà Nẵng khoảng 25km về hướng nam. Cù lao chàm là một cụm đảo với sự phong phú về sinh thái rất lớn, nơi đây sở đang lưu giữ …